Neki kau da je stvar obrnuta,.
Kad kaemo ovisnik o nikotinu, mislimo samo nanekoga tko ima lou naviku.U odreenim se klinikama sada nudi i po-mo pri mravljenju.Nije istina da psihieki slabi Ijudi,.(Bilo bi u stvari bolje da ga bacamo u kanalizaciju.) Mi ga koristimo za sustav- no zagaaivanje svojih pluCa kancerogenim tvarima i polaga- no zacepljivanje i trovanje vlastitih krvnih zila.Tu i tame se dogadalo da sam koji dan relativno dobro raspolozen, ali vec bih slijedeCidan pao u depresiju.Upitajte pusaea koji je uvjeren da pusi sarno zato sto uziva u okusu i mirisu duhana bi Ii prestao pusiti da ne mozedoCi do omiljenih cigareta ida moze kupiti sarno one koji mu nisu ukusne.Mojihtrideset godina za vrijeme kojih sam puio cigarete jednu zadrugom bile su za mene nona mora i drago mi je to moguzahvaliti svojim kolegama, izdavaima i milijunima bivihpuaa koji su prestali uz pomo lakog naina to suuinili da mi posljednjih dvadeset godina izgleda kao ivotu.S takvim mislima idu pusaCi kroz iivot i sto imaju od toga?Avo yam moze zvuCati kao kontradikcija.Sto je to Sto nas uopee hvata u tu zarnku?A sada zamislite isti uitak kadovisnik moe napokon ubosti iglu u svoju venu.Pusae bi pusio i komad starog uzeta radije nego apstinirao i nema veze prebacite Ii se na pusenje cigareta koje sami radite od duhana, na mentolke, na cigare ili na lulu.PusaCi dolaze u nase ldinike u raznim stanjima panike, uvjereni the sims 3 multiplayer crack 1.55 chomikuj da nece uspjeti i vjerujuCi da ce, alm nekim eudom i presta- nu pusiti, prvo morati izdriati neodreaeno razdoblje potpu- nog jada, da im druienja vise nikad nece predstavljati uiitak, da se nece moCi dobro.Hipnoterapija je naCin komunikacije.
S pravom ete se zapitati zato je onda tolikom broju pua-a tako teko prestati puiti, zato se mue mjesecima i zatocijeli svoj ivot ude za cigaretom?
Mozete Ii zamisliti osobu koja stvarno uziva u ubrizgavanju necega u sebe ili vas sama pomisao na taka ndto ispunjava uzasom?
Na racionalni um kae: Prestani.Sada je pravi trenutak za raskrinkavanje jo jednog od uo-biajenih mitova o puenju - onoga da je puenje navika.A niti jedno biee, cal ni ameba ili cry, ne moze opstati ako dobro ne zna razliku izmec1u hrane i otrova.Ove knjige pisan rukom, jedva Citljivim rukopisom, najmanje Citljivim samom piscu i zatim pretipkan na pretpotopnom pisaeem srroju marke Underwood.Nije to lako objasniti ukrat-ko.Po- glavlja Odabir pravog trenutka).Nemojte prestati Citati na po- 6 Allen Carr: Lako je prestat; pusiti lovici knjige, to moze biti presudno.Pretkraj sam za loijih dana pu-io oko stotinu cigareta dnevno; nikada meutim nisam puiomanje od ezdeset cigareta na dan.Poznato yam je kakav osjeeaj stvara susjedov auto-alarm koji 24 Allen Carr: Lako je prestati pusiti Ovisnost 0 nikotinu.Istina je, postoje i reklame iz suprotnog tabora - strasne price o raku, amputacijama nogu, losem zadahu - ali ljudi gledajuCi ih ne prestaju pusiti.No jedenje sarno po sebe nije navika.
Sto Villi 1,11111 I Allen Carr, ill c etedabili pavioll IH 1'1 I "Slijedite moje upute, i bit tete sretni nepu a do kraja zivota" allen carr isbn vecernjakova knjiga Jedinstvena metoda Nema taktike zastrasivanja Nema debljanja Psiholoska potreba za pusenjem nestaje dok jos pusite.