Main Page Sitemap

Danijel goleman socijalna inteligencija pdf


Etiri nivoa percepcije: Um i emocionalna goleman percepcija inteligencija Tajna drutva vraeva i magova meu amerikim Indijancima vekovima su briljivo uvala svoja mudra uenja i delovala kao socijalna zatitnici prirode.
Zakon karme i karmike goleman kazne.To su one situacije kada treba da se "ohladimo" i da, umesto ishitrene reakcije koja je prenagla, saekamo malo i racionalizujemo svoju reakciju.Empatija - sposobnost osobe da oseti tue emocije, da prepozna kada i kako se neko osea i da tu danijel emociju moe iskreno da oseti i podeli inteligencija sa drugima.Bez imalo nestrpljenja i sa osmehom koji osvaja.To ne znai da treba da dozvolite goleman da vam svako svata kae i da na taj nain modifikujete svoje ponaanje i svoje emocije.Izvor: m, diskusije Tetka Saveta!To je drugaiji nain da se bude pametan.Divno je biti sa osobom koju volite, ali ozbiljnu, stabilnu vezu nije nimalo lako izgraditi.Severni vor u treoj kui - juni vor.Pouna pria: Kapljica vode Jednom je novinar pokuao isprovocirati Majku Terezu: - Majko Terezo, Vi sada imate sedamdeset godina.Named one of the 25 "Most Influential Business Management Books" by time, it has been translated into 40 languages.Bugaraska: Plaa Bolata - jedan od najlepih zaliva danijel na svetu Bolata je mala uvala koje se nalazi na severnoj obali Crnog mora u Bugarskoj.Mogu li mase da misle?Book Title: Socijalna inteligencija, the author of the book: Daniel Goleman, edition: Geopoetika, the size of the: 535 KB, city - Country: No data.Zato nas privlae zauzeti mukarci. Za razliku od IQ-a, indeks emocionalne inteligencije (EQ) je i tee meriti.
Mesto predstavlja malu uvalu sa savrenim polukrunim oblikom, sa prelepom.Zamislite svet u kojem ne driver biste mogli da prepoznate.Pitajte update druge kako se oseaju - Ne moete znati update kako se neko osea ako ih ne pitate, osim ako imate izrazito razvijenu empatiju.Koliko e on vanosti imati za 10 godina?Prislukuje li vae razgovore i driver ima listu poziva, stalno vas optuuje da koketirate sa svima sa kojima driver razgovarate i uverava vas da su hero svi protiv vas, budite oprezni.Premda je istina da grupe esto donose loe odluke, postoje i suprotni primeri. Saznajte guitar kako emocionalna inteligencija direktno utie na uspeh u ivotu.
a ako oseate itav niz razliitih emocija, razluite ih i rangirajte.
Sitemap