Main Page Sitemap

Vaillant calormatic 330 user manual


vaillant calormatic 330 user manual

4.2 Przegld poziomów obsugi Temp.
Rr W user domu do aktualna warto.Poniewa w "Tryb letni" ogrzewanie nie manual dziaa i obieg calormatic grzewczy jest wyczony, nie ma te temperatury zadanej Poziomy menu Poprzez poziomy menu mona przej do poziomu ustawie, w którym mona dokonywa ustawie lub je odczytywa.Funkcja ochrony przed zamarzaniem jest aktywna Tryby pracy dla przygotowania ciepej wody vaillant uytkowej oraz cyrkulacji i Tryb pracy przygotowania ciepej wody uytkowej oraz cyrkulacji odpowiada ustawionemu trybowi pracy obiegu grzewczego.Jeeli nie ustawiono przedziaów czasowych, wówczas regulator dla przygotowania ciepej wody uytkowej uwzgldnia przedziay czasowe ustawione fabrycznie ( Tab.Jeeli vaillant w kolumnie "Skok, wybór" nic si nie znajduje, to taka warto jest tylko do odczytu i nie moe by zmieniana.Przy pomocy trybów pracy mona decydowa, czy obieg grzewczy, przygotowanie ciepej wody oraz cyrkulacja maj by regulowane automatycznie czy rcznie.Dom, vaillant, vRT 330, zpt, zdarma!I Przedziay czasowe ustawione dla jednego dnia maj pierwszestwo przed przedziaami ustawionych dla grup dni.Opis i dane user produktu, vaillant calormatic 332 (20124469).3.2 Struktura menu A Ekran podstawowy 1 Poziom vaillant menu 1 2 Poziom menu 2 3 Poziom menu 3 4 Poziom ustawie Struktura menu regulatora skada si z czterech poziomów.4.10) Ustawianie temperatur zadanych Menu Temperatury zadane Za pomoc tej funkcji mona ustawi przedziay czasowe dla obiegu grzewczego i przygotowania ciepej wody uytkowej.Naley dostosowa przedziay czasowe cyrkulacji do przedziaów czasowych przygotowania ciepej wody uytkowej.I pon.-., sob.- niedz., pon.- niedz. Zmiana temperatury zadanej dziennej zostaa przejta na stae.
Przykady poszczególnych dni: Poniedziaek Przedzia czasowy 1: Sobota Przedzia czasowy 1: Przedzia czasowy 2: Przykady grup dni: Poniedziaek - Pitek Przedzia czasowy 1: Przedzia czasowy 2: Przedzia czasowy 3: Sobota - Niedziela Przedzia czasowy 1: Szybkie ustawianie programów czasowych: Jeeli.
Gdy na wywietlaczu pojawia si "1 dzie poza domem - aktywne mona ustawi temperatur zadan (noc) dla obiegu grzewczego przy pomocy pokrta.
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analze naí návtvnosti vyuíváme soubory cookie.Jeeli mimo to tekst na wywietlaczu pojawi si w duty niezrozumiaym jzyku, naley ustawi inny jzyk: Naciska warfare wielokrotnie lewy przycisk funkcyjny, a pojawi si ekran podstawowy.4 5 Bezpieczestwo 2 Ochrona przed poparzeniem walkthrough W miejscach poboru ciepej wody uytkowej walkthrough przy zadanej temperaturze powyej 60 C istnieje ryzyko poparzenia.Funkcja ochrony przed zamarzaniem jest aktywna.Wybranie niewaciwego jzyka moe spowodowa, e nie bdzie mona obsugiwa regulatora.Specjalny tryb pracy patch steruje temperatur pokojow zgodnie z modern ustawion temperatur zadan "Dzie" oraz zgodnie z ustawionymi przedziaami czasowymi.Tryb letni Tryb pracy (aktualny tryb pracy) Tryb letni Funkcja ogrzewania dla obiegu grzewczego jest wyczona, a funkcja ochrony przed zamarzaniem jest aktywna.Dzie,5 C Temperatura zadana 20,0 C Menu Rys.1.6 Oznaczenie CE Oznaczenie CE informuje, i regulator calormatic spenia podstawowe wymogi wymienionych poniej dyrektyw:.3 Stosowane symbole Poniej objanione s symbole stosowane w tekcie.1 dzie w domu aktywny, nieaktyw.Po naciniciu lewego przycisku funkcyjnego, aktualna funkcja lewego przycisku funkcyjnego przecza si z "Menu" ( Rys. 06:00-22: Obsuga Poziom menu 1 Programy czasowe Planowanie dni poza domem Poziom menu 2 Ciepa woda Poziom menu 3 Poziom ustawie Wartoci Jednostka min.
W regulatorze zostaa zapisana patch zmieniona walkthrough godzina.
Zastosowanie sterownikapokojowego calormatic 332 jest szczególnie przydatne wmieszkaniach i domach o maej powierzchni, w których nie mamoliwoci zastosowania sterownika pogodowego.


Sitemap